Bảo Mật Thông Tin

bảo mật thông tin
bảo mật thông tin tại ptn express

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website ptnexpress.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (người dùng). 

Đây là các thông tin mà PTN Express cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của PTN Express nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị website ptnexpress.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

PTN Express sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các gói dịch vụ đến khách hàng
 • Giao hóa đơn theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp
 • Gửi email, SMS tiếp thị, khuyến mại về các dịch vụ do chúng tôi cung cấp
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi của website ptnexpress.com với khách hàng;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại ptnexpress.com
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 2 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở mục IV.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công ty TNHH PTN EXPRESS

 • Địa chỉ: 37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : 092 675 7777 Hotline: 1900 2197
 • Email: hcm.sales2@ptnexpress.com

Nếu người dùng tin rằng chúng tôi đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của người dùng, thì người dùng có quyền khiếu nại đến chúng tôi theo địa chỉ ở trên.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ptnexpress.com thực hiện việc này.

Thành viên có trách nhiệm thường xuyên cập nhật giữ liệu về thông tin cá nhân bảo đảm chính xác, kịp thời.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website ptnexpress.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, PTN Express sẽ xác nhận lại thông tin. Có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email: hcm.sales2@ptnexpress.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên ptnexpress.com được PTN Express cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ptnexpress.com.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Xem thêm: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân theo quy định pháp luật.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển hóa đơn và hợp đồng cho khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng. PTN Express sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên ptnexpress.com.

Ban quản lý ptnexpress.com yêu cầu các khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ptnexpress.com phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại,…